produkt

 • MCB Under Voltage Release

  MCB pod napięciem

  Wyzwalanie pod napięciem
  Napięcie znamionowe wynosi odpowiednio 230 V i 400 V. Wyzwalacz wyłączy wyłącznik automatyczny, gdy rzeczywiste napięcie będzie między 70% Ue-35% Ue; wyzwalacz zapobiegnie zamknięciu wyłącznika, gdy rzeczywiste napięcie spadnie poniżej 35% Ue; wyzwalacz zamknie wyłącznik, gdy rzeczywiste napięcie będzie między 85% Ue-110% Ue.
 • MCB Shunt Release

  Zwolnienie bocznikowe MCB

  Wyzwalacz bocznikowy
  Znamionowe napięcie źródła sterowania (Us) wyzwalacza wzrostowego DAB7-FL wynosi AC50Hz i 24 V do 110 V, 110 V do 400 V, DC 24 V do 60 V, 110 V do 220 V, gdy przyłożone napięcie prądu wynosi od 70% nas do 110% nas, bocznik wyzwalacz zadziała niezawodnie i przerwie wyłącznik automatyczny.
 • MCB Auxiliary Alarm Contact

  Styk pomocniczy alarmu MCB

  Pomocniczy styk alarmowy
  Posiada dwie grupy styków transferowych (jak pokazano na poniższym rysunku), gdy żółty wskaźnik jest w pozycji „”, dwie grupy to styki pomocnicze, gdy żółty wskaźnik jest w pozycji „”, lewa to styk pomocniczy, a prawa jest kontaktem alarmowym.