produkt

  • DAM1 Series Electronic Type Moulded Case Circuit Breaker(MCCB)

    Elektroniczny wyłącznik kompaktowy serii DAM1 (MCCB)

    Wyłączniki z elektronicznym wyzwalaczem nadprądowym :
    Cechą odróżniającą wyłączniki elektroniczne od wyłączników termomagnetycznych jest sterowanie wyzwalaczami nadprądowymi za pomocą obwodu elektronicznego. Sterowanie elektroniczne odbywa się za pomocą mikroprocesora, przy projektowaniu układu elektronicznego wzięto pod uwagę najgorsze możliwości, jakie można spotkać podczas pracy. Przy dużych prądach w obwodzie zapewniono bezpośrednie otwarcie bez działania obwodu elektronicznego. W ten sposób wyeliminowano możliwość awarii w obwodzie elektronicznym. -Maksymalne, minimalne, średnie itp. Można mierzyć wartości pobieranego prądu w różnych przedziałach czasowych (dzień-noc). Obszary regulacji znamionowej i natychmiastowej regulacji prądu otwarcia wyłączników elektronicznych są dość szerokie. Ta cecha zapewnia szerokie możliwości zastosowania wyłącznika. Ponadto, temperatury otoczenia nie mają wpływu na wyłączniki elektroniczne.